Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 24/10/2012 01:10

24/10/2012, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Προμήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Προστασίας ΑμέΑ και Ισότητας Δ. Χανίων, με απευθείας ανάθεση.

Χανιά 24/10/2012

ΑΡ ΠΡΩΤ. 88411                               

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

Προμήθεια  ενός επιβατηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Προστασίας ΑμέΑ και Ισότητας Δ. Χανίων,  με απευθείας ανάθεση.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

       Τη διενέργεια προμήθειας ενός νέου επιβατικού αυτοκινήτου από το ελεύθερο εμπόριο για  την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 14.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη προς  Γραφείο Προμηθειών  προσφορά για «Προμήθεια  ενός επιβατηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Προστασίας ΑμέΑ και Ισότητας Δ. Χανίων», Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 , έως την Τετάρτη 31/10-2012 τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41760   Κουτσουράκη Γεωργία

Αρχεία

  1. Τεχνικές προδιαγραφές