Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 27/09/2012 09:09

27/09/2012, Προκήρυξη διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

Η Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων κ. Νίκη Αποστολάκη προκηρύσσει  Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  με κριτήριο τη ποιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, προϋπολογισμού 27.276 € με τον Φ.Π.Α. Η δαπάνη  χρηματοδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 05-10-2012 και ώρα 12.00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στο Πιθάρι Ακρωτηρίου, από την επιτροπή διενέργειας των προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στο Πιθάρι Ακρωτηρίου Χανίων, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Σπύρος Μπομπολάκης, Τηλ.: 2821036275, Φαξ: 2821036289, e-mail spyros@deyax.org.gr ).