Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012

18/12/12, Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων.

18.12.2012 | Ώρα δημοσίευσης: 04:12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΑΔΑ:Β4ΜΨΟΚΛΧ-ΧΛΖ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                      
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
Πληροφ.: Ζεκάκη Σοφία                                                          Χανιά 12/12/2012
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135                                            Αρ. Πρωτ.: 3118
Τηλ.:   2821 3 41629
 Fax:     2821 0 95292
 www.chania.gr , email: doppa@souda.gr

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Χανίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 40.487,81€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 9.312,20€ σύνολο 49.800,00€ για τις ανάγκες του Οργανισμού και για διάστημα ενός έτους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 έως 10.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 Χανιά), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41632, ΔΟΚΟΙΠΠ Δήμου Χανίων  

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

  ΧΡΥΣΑ ΜΑΚΡΑΚΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ

 

Αναλυτικά η διακήρυξη

Τεχνικές προδιαγραφές

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Έντυπο οικονομικής προσφοράς