Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 12/03/2012 01:03

12/03/2012, Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας ειδών Παντοπωλείου - Οπωρολαχανοπωλείου - Κρεοπωλείου Ιχθυοπωλείου για το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας ειδών Παντοπωλείου - Οπωρολαχανοπωλείου - Κρεοπωλείου Ιχθυοπωλείου, για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων για ένα έτος με κριτήριο κατακύρωσης ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ με δυνατότητα παράτασης για τρείς μήνες συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00.€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι κατηγορίες και ο προϋπολογισμός κάθε μιας έχουν ως εξής :

Α.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

A1) Είδη Παντοπωλείου- Γαλακτοκομικά Προϊόντα χρηματικό ποσό 62.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Α2) Κατεψυγμένα Λαχανικά χρηματικό ποσό 6.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Β .ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

B1) Είδη Οπωρολαχανοπωλείου χρηματικό ποσό 35.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Γ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είδη Κρεοπωλείου:

Γ1) Κρέας νωπό χρηματικό ποσό 15.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α .

Γ2) Κοτόπουλα νωπά χρηματικό ποσό 10.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Γ3) Κρέας κατεψυγμένο χρηματικό ποσό 10.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Δ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είδη Ιχθυοπωλείου:

Δ1) Νωπά ψάρια, χρηματικό ποσό 2.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Δ2) Κατεψυγμένα ψάρια, χρηματικό ποσό 10.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

ΟΙ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6 Απριλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09.00 έως 09.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων από την αρμόδια Επιτροπή

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 5% του προυπολογισμού κάθε κατηγορίας και υποκατηγορίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών .

Η κατακύρωση θα γίνει κατά κατηγορία και υποκατηγορία

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αναλυτική διακήρυξη διατίθενται στα Γραφεία του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων Μελιδονίου 27 Χανιά και στο τηλέφωνο (28210-23392) από την υπάλληλο κ. Καλογεράκη Μαρία .