Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 22/03/2012 09:03

22/03/2012, Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση κτηρίου για την στέγαση του Μουσικού Σχολείου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση κτηρίου  από το Δήμο Χανίων, για την στέγαση του Μουσικού Σχολείου Χανίων, στο κέντρο της Πόλης Χανίων, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης(πρώτη φάση του διαγωνισμού).

 Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας (δεύτερη φάση) θα οριστεί με νεότερη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της δημοπρασίας (εκδήλωση ενδιαφέροντος).

 

Αναλυτικά η διακήρυξη