Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 12/01/2012 09:01

11/1/12, Νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Χανιά :    11 / 01/ 2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                        Α.Π  :  1815
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
TMHMA  ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Πληροφ. Ζωή Εύδου   
Γρηγορίου Ε’ 50 & Κ. Σφακιανάκη
Χανιά Κρήτης  73135
Τηλ. :   28213 - 41712
Fax :   28213 - 41709
www.chania.gr , email: zevdou@chania.gr

 

Θέμα: Νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων, υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ»

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων, υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ» δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

Σε εφαρμογή του άρθρου 18 της διακήρυξης, της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 και της με αριθμό 10/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΒΟΝΤΩΗ5-ΘΧΕ) ορίζεται νέα ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών η 23/1/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.

Στο διαγωνισμό της 23/1/2012 μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Τετάρτη 18/1/2012. Πληροφορίες κα Ζωή Εύδου τηλ. 2821341712.    

 

Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ. Δήμου Χανίων

κ.α.α

 

Αλεξία Λακιωτάκη

Πολιτικός Μηχανικός