Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 22/10/2012 02:10

22/10/2012, Απευθείας ανάθεση εγκατάστασης δορυφορικού Internet στην Τοπική Κοινότητα Θερίσου του Δήμου Χανίων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της παροχής και εγκατάστασης δορυφορικού Internet στην Τοπική Κοινότητα Θερίσου του Δήμου Χανίων, για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ιατρείου Θερίσου, προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 με την ένδειξη προς  Γραφείο Προμηθειών, προσφορά για την «παροχή και εγκατάσταση δορυφορικού Internet στην Τοπική Κοινότητα Θερίσου», έως και την  29-10-2012

Τεχνικές προσδιαγραφές

Αρχεία

  1. anakoinosi