Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 11/05/2012 07:05

10/05/2012, Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστημάτων

Το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης

Δήμου Χανίων»

 

Προκηρύσσει πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για τη εκμίσθωση δύο Ισογείων Καταστημάτων (του 1ου Γυμνασίου Χανίων), οδός Τσουδερών αριθμ. 38Α και 40Β στη πόλη των Χανίων.

            Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 21-05-2012 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 13.00 μ.μ. έως 13.30 μ.μ. (ώρα λήξης προσφορών), μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (οδός Κριάρη 40 – 1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών.   

Τα Καταστήματα βρίσκονται πίσω και κάτωθι από το 1ο Γυμνάσιο Χανίων, θα έχουν χρήση εμπορική και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος για το μεν πρώτο Τσουδερών αριθμ 38Α ορίζεται το ποσό των 600 € και για το δεύτερο Τσουδερών 40Β ορίζεται το ποσό των 350 €.

            Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσό ίσου με το 10% ενός έτους μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς.

            Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων.

            Περισσότερες πληροφορίες καθώς και οι διακηρύξεις δίδονται από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Κριάρη 40 – 1ος όροφος - τηλ: 28213 41773).

 

Αναλυτικά η προκήρυξη κτιρίου Τσουδερών 38Α

Αναλυτικά η προκήρυξη κτιρίου Τσουδερών 40Β