Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 08/11/2012 01:11

08/11/2012, Προκήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τριών Ισογείων Καταστημάτων (του 1ου Γυμνασίου Χανίων)

Το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης

Δήμου Χανίων»

 

Προκηρύσσει πλειοδοτική προφορική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών Ισογείων Καταστημάτων (του 1ου Γυμνασίου Χανίων), οδός Τσουδερών αριθμ. 38Α, 34 Α και 44 στη πόλη των Χανίων.

          Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 16-11-2012 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 13.00 μ.μ. έως 13.30 μ.μ. (ώρα λήξης προσφορών), μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (οδός Κριάρη 40 – 1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών.          

Διακήρυξη για κατάστημα Τσουδερών 34Α

Διακήρυξη για κατάστημα Τσουδερών 38Α

Διακήρυξη για κατάστημα Τσουδερών 44Α