Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 19/01/2012 12:01

19/01/2012, Ανακοίνωση Προμήθειας Υλικών Καθαριότητας από τη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων», ζητά σφραγισμένες προσφορές από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

•    Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού για τις ανάγκες των σχολείων Α/θμιας Εκπ/σης.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (Κριάρη 40, 1ος όροφος) μέχρι την Δευτέρα 23-1-2012 και ώρα 11:00 μ.μ.
Τα τεύχη του Διαγωνισμού μπορούν να παραλαμβάνονται από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες δίδονται στο τηλ. 28213 41768 εσωτ. 2Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Όροι Προμήθειας

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΧΛΩΡΙΝΕΣ ΚΛΠ)

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΚΛΠ

ΧΑΡΤΙΚΑ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΛΠ