Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 27/03/2012 03:03

26/03/2012, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ "προμήθεια ειδικών καθισμάτων για το θέατρο της Ανατολικής Τάφρου"

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

   Ο Δήμος Χανίων   προκηρύσσει  πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «προμήθεια ειδικών καθισμάτων για το θέατρο της Ανατολικής Τάφρου» Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 68.634,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στις  03  / 04  / 2012    ημέρα Τρίτη και από ώρα 12:30 έως 13:00 μ.μ (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) στα  γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29,  ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 2821 3 41760 Γραφείο Προμηθειών ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

.

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η προκήρυξη
  2. Μελέτη