Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 25/07/2012 10:07

25/07/2012, Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου ως χώρου στάθμευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και αξιολόγηση των προσφορών για την μίσθωση  ακινήτου από το Δήμο μας, για την δημιουργία προσωρινών υπαίθριων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη πλευρά της Παλαιάς Πόλης Χανίων και ειδικότερα στην περιοχή των  Ο.Τ 28,29 και να είναι εμβαδού άνω των 2000 τ.μ.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για δύο (2) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορές εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, έως τις 21 Αυγούστου 2012 ημέρα Τρίτη  και από ώρα 09:30 έως ώρα 10:00 (λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, ενώπιον της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη θα παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία, Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά ,τηλ. 28213-41760.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ