Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 05/06/2012 01:06

05/06/2012, Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες των Εκλογικών Τμημάτων

Προμήθεια έντυπου υλικού (6 διαφορετικά είδη καταστάσεων με τα εκλογικά τμήματα και τους συνδυασμούς των κομμάτων), 40 τεμάχια από κάθε είδος, προϋπολογισμού 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση για την διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη προς  Γραφείο Προμηθειών  προσφορά για «Προμήθεια έντυπου υλικού  για τις Βουλευτικές Εκλογές», μέχρι την 07.06.2012,  Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 , τηλέφωνο πληροφοριών 28213 41760.