Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 11/05/2012 10:05

11/05/2012, Προμήθεια πινακίδων - αναμνηστικών πλακών

Διενέργεια προμήθειας 12  πινακίδων – αναμνηστικών πλακών, για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, προκειμένου να τοποθετηθούν σε έργα τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από το Γ’ Κ.Π.Σ και το ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν ως εξής:

 

Οι  πινακίδες θα είναι μεταλλικές πάχους 1 χιλιοστού, διαστάσεων Α3, ψηφιακής εκτύπωσης με πλαστικοποίηση  πενταετούς διάρκειας  και άνω, η γραμματοσειρά και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ, η οποίες θα δοθούν στον προμηθευτή,  από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη προς  Γραφείο Προμηθειών  προσφορά για:  Προμήθεια πινακίδων – αναμνηστικών πλακών, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 , έως τις 15/05/2012. Τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41760 κα Μαρκουλάκη Κων/να.

 

Αναλυτικά η προκήρυξη