Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 18/06/2012 02:06

18/6/2012, Προμήθεια υλικών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου, με απευθείας ανάθεση

Διενέργεια προμήθειας υλικών και εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού και για τις δύο κατηγορίες, 1.997,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Ο εξοπλισμός και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για υποστήριξη και καλλιεργητική φροντίδα φυτών σε δρόμους, σχολεία και πάρκα του Δήμου,  αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

 

ΕΙΔΟΣ

ΜΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Σπάγκο πλαστικό πράσινο διαμέτρου 5 χιλιοστών

Τεμ των δύο κιλών

10

 

Προϋπολογισμού 160,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

 

ΕΙΔΟΣ

ΜΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Σταυροκατσάβιδο τύπου wina

τεμ

03

Κατσαβίδι ίσιο τύπου wina

τεμ

03

Βούρτσα συρμάτινη στρογγυλή για μικρό τροχό

τεμ

02

Δίσκος τροχού μικρός 115χ1,6χ22 για μέταλλο

τεμ

15

Δίσκος τροχού μικρός 115χ1,6χ22 για πέτρα

τεμ

10

Δίσκος τροχού μικρός 115χ7χ22

τεμ

05

Αντισκωριακά σπρέι των 400 ml

τεμ

15

Γράσο σε σπρέι των 400 ml

τεμ

20

Δετικά 6μχ45εκ των 100 τεμαχίων

τεμ

05

Λίμες τρίγωνες

τεμ

05

Γαλλικό κλειδί Νο6

τεμ

05

Σιλικόνη

τεμ

05

Κασετίνα με καρυδάκια και καστάνια από Νο 4 έως 14

τεμ

01

Τρυπάνια για πέτρα από Ν5-6-7-8-9-10

τεμ

2

Τρυπάνια για μέταλλο από Ν 3έως 15

Τεμ

2

Οφαλοί πόρτας 60 χιλ

Τεμ

5

Κώνοι σήμανσης ύψος 50 εκ βάση 30 εκ

Τεμ

20

Σκούπες ψάθινες με στειλιάρι

Τεμ

15

 Πατόφτιαρο με στειλιάρι

τεμ

05

Πένσες

τεμ

05

Ποτηστήρια των 20 λίτρων

τεμ

05

Κλειδιά άλεν σειρά

τεμ

02

Κουβάδες πλαστικοί 20 λίτρων

Τεμ

06

 Προϋπολογισμού 1.837,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κατάθεση προσφορών έως και Πέμπτη 22 Ιουνίου 2012, στις 14.00π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω: Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια υλικών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου, με απευθείας ανάθεση».

 Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.