Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 18/06/2012 01:06

18/06/2012, Προμήθεια 2 επιδαπέδιων ψυκτών νερού

Διενέργεια προμήθειας 2 επιδαπέδιων  ψύκτών νερού, προϋπολογισμού 1.870,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται παρακάτω.

 • Σύστημα καθαρισμού νερού.
 • Κύρια μέθοδο φιλτραρίσματος με αντίστροφη όσμωση.
 • Επιπλέον φιλτραρίσματα θα εκτιμηθούν.
 • Θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις, από τους αρμόδιους πιστοποιημένους οργανισμούς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και άριστη ποιότητα τους.
 • Παραγωγή κρύου νερού τουλάχιστον 10 λίτρων /ώρα
 • Παραγωγή ζεστού νερού τουλάχιστον 5 λίτρων /ώρα
 • Επιδαπέδιας τοποθέτησης.
 • Ενδεικτικών διαστάσεων Ύψος: 1,00μ , πλάτους 0,35μ και Βάθους 35 cm.
 • Επιλογή ζεστού , κρύου και θερμοκρασίας δωματίου νερού χρήσης
 • 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος. 
 • Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας 700 watt 

 

Παραδοτέο και εγκατεστημένο στο Δημοτικό κατάστημα Χανίων.

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, ΤΚ:73100, το αργότερο μέχρι  22 Ιουνίου 2012, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια επιδαπέδιων  ψυκτών  νερού.