Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 12/10/2012 02:10

12/10/2012, Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας "2ο Δημοτικό / 2ο Νηπιαγωγείο Μουρνιών"

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

 

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας "2ο Δημοτικό / 2ο Νηπιαγωγείο Μουρνιών".

 

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α’/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 15 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr. 

Διακήρυξη

Αίτηση συμμετοχής