Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012

23/08/2012, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης και υποστήριξης του σχεδίου υλοποίησης στα πλαίσια του έργου "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"

23.08.2012 | Ώρα δημοσίευσης: 02:08

Ο Δήμος Χανίων προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της Υπηρεσίας  Συμβούλου  Παρακολούθησης και Υποστήριξη του Σχεδίου Υλοποίησης στα πλαίσια της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής αναδόχου να καταθέσουν σφραγισμένη προσφορά μέχρι και την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Διεύθυνση Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, προς το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων αναγράφοντας πάνω στο φάκελο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ στα πλαίσια του έργου «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ». Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου.

 

Προσφορά που θα έχει σφραγίδα ταχυδρομείου μετά τις 10 Σεπτεμβρίου δεν θα γίνει δεκτή και δε θα αξιολογηθεί.

 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική τεχνική περιγραφή της εν λόγω εργασίας από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων (τηλ. 2821341760) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες η οποία διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων, www.chania.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ