Είσοδος      |     
Ενημέρωση
ΓΠΣ

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Χανίων (ΓΠΣ)

15.02.2024 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

 

Ανάρτηση - δημοσιοποίηση στο κοινό των  Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Χανίων:

1)       Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των Περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας (και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης για την ένταξη της ΔΕ Κεραμειών),

2)       Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Κυδωνίας και

3)       Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων

η οποία αφορά στην επικαιροποιημένη πρόταση του Β1 Σταδίου αυτών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της με αρ. 2/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περί έγκρισής του (ΑΔΑ:6Η14ΩΗ5-9Α8).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις 29/2/2024 αντικαταστάθηκε ο χάρτης ΣΜΠΕ-4 & o Πίνακας χρήσεων γης στις Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΔΠ) – σελ. 186 τεύχους ΣΜΠΕ

ΣΜΠΕ ΓΠΣ Δ.Ε. Χανίων, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Σούδας & Κεραμειών

ΣΜΠΕ ΓΠΣ Δ.Ε. Ν. Κυδωνίας

ΣΜΠΕ ΓΠΣ Δ.Ε. Ακρωτηρίου

Σχετικό ΔΤ