Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Δράσεις | 17/04/2008 03:04

Δράσεις του Δήμου

 

 

Στην ενότητα που ακολουθεί περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες και δράσεις του Δήμου Χανίων με βασικό άξονα τη στήριξη, αλλά και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας στους τομείς της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής.