Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 27/09/2012 02:09

25/09/2012, ΜΕΤΑΘΕΣΗ - Δημόσιας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 15:30

ΜΕΤΑΘΕΣΗ - Δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος για την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 26/9/2012

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 79202/20-9-2012  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 

1)          Ορισμός ελεγκτών για την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Δήμαρχος}

2)          Ορισμός ελεγκτών για την ΚΥΔΩΝ {Δήμαρχος}

3)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για χορηγηθείσες δωρεές προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

4)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για ταχυδρομικά τέλη {Πρωτοπαπαδάκης}

5)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για επιχορήγηση Υπουργείου Εργασίας για παιδικές κατασκηνώσεις και αποδοχή επιχορήγησης {Πρωτοπαπαδάκης}

6)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για ενίσχυση κωδικού τακτικών αποδοχών {Πρωτοπαπαδάκης}

7)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για ενίσχυση κωδικού για προμήθεια ανταλλακτικών εργαλειομηχανών {Πρωτοπαπαδάκης}

8)          Αποδοχή της υπ’αριθμ. 135/2012 απόφασης της ΔΕΥΑΧ {Πρωτοπαπαδάκης}

9)          Απευθείας μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων {Πρωτοπαπαδάκης}

10)    Οριστική Διαγραφή Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής {Πρωτοπαπαδάκης}

11)    Επιστροφή παραβόλου άδειας παραμονής αλλοδαπού {Πρωτοπαπαδάκης}

12)    Επιστροφή χρημάτων {Πρωτοπαπαδάκης}

13)    Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια υλικών του έργου «Συντήρηση σιδηρών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους» {Πρωτοπαπαδάκης}

14)    Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια υλικών του έργου «Συντήρηση και επισκευή οδικών δικτύων με ασφαλτικά υλικά – υπόβαση, χρήση 2012» {Πρωτοπαπαδάκης}

15)    Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

16)    Έγκριση μελέτης και διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Ιστορική Αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές διαδρομές» (πρόσκληση 20.1, Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013) {Πρωτοπαπαδάκης}

17)    Έγκριση προμήθειας δυο ξύλινων παραθύρων για την Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας στο Δημοτικό Κήπο      {Λιονάκης}

18)    Έγκριση προμήθειας μηχανικού εξοπλισμού (εργαλεία) {Λιονάκης}

19)    Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου Χανίων {Λιονάκης}

20)    Έγκριση προμήθειας διαφόρων υλικών για μικροσυντηρήσεις στην παιδική εξοχή Καλαθά {Χατζηδάκη}

21)    Αποδοχή πίστωσης & ψήφιση δαπάνης, κατανομή της β’ δόσης 2012 στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Χανίων {Χατζηδάκη}

22)    Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 304/2011 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τον ορισμό επιτροπής παρακολούθησης και διαχείρισης παραλιών του Δήμου Χανίων {Φραγγεδάκης}

23)    Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ανάθεσης υπηρεσιών στα πλαίσια της πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Δημοσιότητα – δικτύωση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Παλιάς Πόλης Χανίων (Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, πρόσκληση 31, άξονας προτεραιότητας 7) {Ξυνίδης}

24)    Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας 120606 στα ΟΤ 1073 και 1074 του Σχ.Πόλης Χαλέπα {Ξυνίδης}

25)    Χορήγηση άδειας μικροεπισκευών σε ρυμοτομούμενο ακίνητο (διώροφη κατοικία) επί της οδού Τρομαρίσσης 22 {Ξυνίδης}

26)    Αίτημα για χορήγηση άδειας λειτουργίας «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» κατ’εξαίρεση της υπ’αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων  {Ξυνίδης}

27)    Κατάργηση θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στο κτίριο Παλιού Τελωνείου Χανίων  {Ξυνίδης}

28)    Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή των εργαλειομηχανών των συνεργείων του Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

29)    Έγκριση προμήθειας υλικών κατασκευής μεταλλικών καλαθιών στους κοινόχρηστους χώρους {Κεμεσίδης}

30)    Έγκριση προμήθειας οχήματος διαμορφωμένου ως Κινητή Μονάδα Συμβουλευτικού Σταθμού Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

31)    Αποζημίωση ιδιοκτησίας Τσουρουνάκη στην οδό Μάντακα {Κεμεσίδης}

32)    Αποζημίωση επικειμένων της ιδιοκτησίας με αρ. κτημ. 100469 στο σχέδιο πόλεως «Κόκκινο Μετόχι – Χρυσοπηγή» της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου του Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

33)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής Δ.Δ. Γαλατά» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Νέας Κυδωνίας) {Κεμεσίδης}

34)    Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του 2ου υποέργου «Υπογειοποίηση εναέριου ηλεκτρικού δικτύου στις οδούς Ποτιέ – Εισοδίων – Αγίων Δέκα – Δωροθέου Επισκόπου – Παρόδων αυτών – Καραολή & Δημητρίου» και όρων υπογραφής σχετικής Σύμβασης με ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. {Κεμεσίδης}

35)    Έγκριση καλής εκτέλεσης εργασίας με τίτλο «Κλαδεύσεις – Εκθαμνώσεις – Καθαρισμοί» Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

36)    Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 5ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Δημαρχείο Δήμου Ελ. Βενιζέλου» Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

37)    Έγκριση τροποποίησης υψομετρικής μελέτης οδών στην περιοχή της Χαλέπας  {Κεμεσίδης}

38)    Βράβευση του Χανιώτη ποιητή – συγγραφέα Χαράλαμπου Σκριβιλιωτάκη και εκδήλωση στο ΚΑΜ στη μνήμη του επίτιμου Δημότη Χανίων Antonio Tabucchi  {Λειψάκης}

39)    Επιχορήγηση της Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών Χανίων {Λειψάκης}