Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 19/06/2012 11:06

19/6/2012 Υποχρεώσεις επιχειρηματιών που διατηρούν ομπρελοκαθίσματα στις παραλίες του Δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων  ενημερώνει όλους  τους επιχειρηματίες οι οποίοι διαθέτουν ομπρελοκαθίσματα στις παραλίες του Δήμου  ότι οφείλουν να τηρούν τον κανονισμό παραλιών που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

 

 Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον κανονισμό οφείλουν να τηρούν τα εξής:

 

1) Να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη πλάτους τουλάχιστον 5 μέτρων στη κορυφή της παραλίας, ώστε να φτάνουν για να φτιάχνουν τις φωλιές τους οι χελώνες caretta caretta (Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.81352/1063/1-3-2000), ο περιορισμός αυτός αφορά μόνο τις παραλίες ωοτοκίας χελωνών.

 

2) Οι χρήστες του αιγιαλού και της παραλίας υποχρεούνται να διαθέτουν στους λουόμενους τις εγκαταστάσεις υγιεινής, την χρήση του φαρμακείου και θα είναι ανά πάσα στιγμή προς χρήση τα βασικά ναυαγοσωστικά μέσα (σανίδα, δύο σωσίβια και σχοινί 30 μέτρων).

 

3) Είναι υποχρεωμένοι να επιβλέπουν και να καθαρίζουν τους χώρους που ενοικιάζουν όπως και τον κενό χώρο που είναι μεταξύ των χρηστών

 

4) Οι χώροι δεν παύουν να παραμένουν κοινόχρηστοι και μετά την ενοικίαση ή τη δημοπράτηση. Αυτό σημαίνει ότι ο ενοικιαστής δεν μπορεί να απαγορεύει σε κανέναν την είσοδο στο χώρο του, εφόσον δεν παρανομεί ή δεν προσβάλει τα συμφέροντά του.

 

5) Οι εκμεταλλευτές των παραλίων είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν άμεσα στην Δημοτική Αστυνομία τα ευρισκόμενα αντικείμενα ή να τα κρατάνε σε ασφαλή χώρο για 30 ημέρες: π.χ. τιμαλφή, φωτογραφικές μηχανές, ενδύματα, κ.λ.π.

 

6) Οι ξαπλώστρες, οι κάδοι και γενικά κάθε κινητό μέρος της επιχείρησης που τοποθετείται στην παραλία, με τη δύση του ηλίου θα μαζεύεται από τον μισθωτή και θα τοποθετείται ομοιόμορφα σε μικρό χώρο ειδικά διαμορφωμένο, όσο το δυνατό πιο μακριά από τη θάλασσα.

 

7) Ο μισθωτής θα πρέπει να έχει ΦΤΜ και να είναι τυπικός με τους φορολογικούς νόμους απέναντι στους λουόμενους.

 

8) Οι επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν ανά 4 set ομπρελών ένα (1) ξύλινο καλάθι απορριμμάτων και  1 σταχτοδοχείο ανά set ομπρέλας. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν ένα ξύλινο κάδο ανακύκλωσης χαρτιού, αλουμινίου και πλαστικού στην ιδιοκτησία τους. Για όλους τους παραπάνω κάδους είναι υποχρεωμένοι να τους επιβλέπουν, να τους συντηρούν και να τους αδειάζουν οι ίδιοι οι εκμισθωτές.

 

9) Τα  όρια   της  παραχωρηθείσας  έκτασης σε τ.μ., το όνομα του μισθωτή και το ΑΦΜ του, τον αριθμό των set ομπρελών, το τηλέφωνο του επιχειρηματία θα  σηματοδοτούνται   με  ξύλινες ή μεταλλικές πινακίδες με ειδικές προδιαγραφές.

 

Η πινακίδα επίσης θα αναγράφει στην  Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα το Τηλέφωνο της Δημοτικής Αστυνομίας, 28213-41650. Τα στοιχεία της πινακίδας θα πρέπει να φαίνονται άνετα από απόσταση 30 τουλάχιστον μέτρων και θα είναι υπερυψωμένη από το έδαφος τουλάχιστον 1,20 μέτρα.

 

Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να είναι ορατά από την πλευρά της θάλασσας. Το κόστος της πινακίδας βαραίνει αποκλειστικά τον μισθωτή. Επίσης  σε κάθε πινακίδα θα αναγράφεται το κόστος μίσθωσης ομπρελών ανά Set σε 2 γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά. Η πινακίδα θα πρέπει να είναι εύκολα ορατή στους λουόμενους και να είναι τοποθετημένη όλη τη διάρκεια της μέρας. Το κόστος της πινακίδας βαραίνει αποκλειστικά τον μισθωτή.

 

Οι προδιαγραφές θα δίνονται στους μισθωτές με την υπογραφή του μισθώματος και θα είναι υποχρεωμένοι οι μισθωτές να την τοποθετήσουν εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

Για όσους έχουν υπογράψει μισθωτήριο και δεν έχουν παραλάβει τις προδιαγραφές οφείλουν να απευθυνθούν άμεσα στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Χανίων.

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Διαχείρισης Παραλιών τονίζει την ανάγκη τήρησης των παραπάνω κανόνων στα πλαίσια της προσπάθειας του Δήμου Χανίων να προστατεύσει τους λουόμενους και να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος  και του φυσικού μας πλούτου. Η μη αποδοχή και άρνηση τήρησης του κανονισμού παραλιών αλλά και των νόμων του κράτους σημαίνει την καταγγελία της σύμβασης παραχώρησης και κατ επέκταση την απομάκρυνση του  επιχειρηματία από την παραλία για τη φετινή αλλά και την επόμενη τουριστική περίοδο.

 

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παραλιών

 

Φραγγεδάκης Γιώργος