Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 03/05/2012 11:05

3/5/2012, Νέο πρόγραμμα για «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ανέργων σε βασικές δεξιότητες Πληροφορικής»: έως τις 25/5 οι αιτήσεις συμμετοχής

Από το νεοσυσταθέν Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Χανίων γίνεται γνωστό ότι έχει προκηρυχτεί και βρίσκεται σε εξέλιξη από το Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και τον ΟΑΕΔ, το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)».

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν όλοι οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται μέσω του διαδικτύου συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους έως την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012.

Οι άνεργοι-ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα επιλεγούν από τον ΟΑΕΔ μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας). Στο Ν. Χανίων ο αριθμός των επωφελούμενων ανέργων – σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη/πρόσκληση (ΑΔΑ: Β4ΩΚ4691Ω2-Ρ62) – ανέρχεται σε 278 άτομα.

 

Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων της «επιταγής κατάρτισης» (voucher), η οποία θα χορηγείται στους ανέργους από τον ΟΑΕΔ προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο. Οι άνεργοι που θα επιλεγούν από τον ΟΑΕΔ να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:

 

  • Θα παρακολουθήσουν 100 ώρες εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες: χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων (Windows), επεξεργασία κειμένου (Word), υπολογιστικά φύλλα (Excel), υπηρεσίες διαδικτύου (Internet & Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο), βάσεις δεδομένων (Access), παρουσιάσεις (Power Point),
  • Θα συμμετάσχουν δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεών τους από φορείς αναγνωρισμένους από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ),
  • Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας 500 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Χανίων:

(α) στο τηλέφωνο: 28213 41766 και

(β) στο e-mail: politis@chania.gr

Τι είναι το Γραφείο Πληροφόρησης & Προώθησης της Απασχόλησης

Η νέα Δημοτική Αρχή των Χανίων, στα πλαίσια του στόχου για αναβάθμιση των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών και ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης για την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, προχώρησε με το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, στη σύσταση και λειτουργία του αυτοτελούς «Γραφείου Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης».

 

Βασική αρμοδιότητα του Γραφείου είναι η  ενημέρωση και πληροφόρηση των ανέργων δημοτών για τις ευκαιρίες απασχόλησης στο δημόσιο τομέα και στην αυτοδιοίκηση για την περιοχή του Δήμου Χανίων καθώς για επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων που υλοποιούνται στην εδαφική περιφέρεια αυτού. Ταυτόχρονα, το Γραφείο μεριμνά για την ανίχνευση των δυνατοτήτων συμμετοχής του Δήμου σε τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στα όρια του Δήμου Χανίων. Υπεύθυνος για τη λειτουργία του Γραφείου έχει οριστεί με σχετική απόφαση Δημάρχου, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων  κ. Γαβριήλ Κουρής.

p1