Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 03/09/2012 04:09

28/08/2012, Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 3η του μηνός Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

                                          Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Χριστίνη Φραγκογιάννη-Τσάφαρη

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 3/9/2012

1) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για δημιουργία κωδικού λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες {Πρωτοπαπαδάκης}

2) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για προμήθεια κινούμενων εκδοτηρίων και κινούμενων κοινόχρηστων χώρων υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

3) Έγκριση προμήθειας κινούμενων εκδοτηρίων και κινούμενων κοινόχρηστων χώρων υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

4) Παραχώρηση – διάθεση χώρου για στέγαση Παραρτήματος Χανίων Π.Ε.Δ. Κρήτης {Δήμαρχος/Γενικός Γραμματέας}

5) Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Δήμαρχος/Γενικός Γραμματέας}

6) Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 259/2011 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά την συγκρότηση επιτροπής Πρασίνου, Ελεύθερων Χώρων και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων {Γενικός Γραμματέας}

7) Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου  Κουνουπιδιανών Ακρωτηρίου {Χατζηδάκη}

8) Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της πράξης: «Υλοποίηση εναλλακτικών τρόπων κυκλοφορίας για τη μείωση εκπομπών αέριων ρύπων» με κωδικό MIS 374519 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη και Νήσων Αιγαίου» {Ξυνίδης}

9) Παροχή εξουσιοδότησης για τη χορήγηση, έκδοση, ανανέωση και θεώρηση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών {Ξυνίδης}

10) Αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησίας 120124 στο Ο.Τ. 1031 σχεδίου πόλεως «Χαλέπα»  {Ξυνίδης}

11) Επιστροφή ποσού (Γελασάκη Αικατερίνη) {Πρωτοπαπαδάκης}

12) Επιστροφή παραβόλου αδείας παραμονής αλλοδαπού (LLAMBRO KAPURANI) {Πρωτοπαπαδάκης}

13) Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους {Πρωτοπαπαδάκης}

14) Οριστική διαγραφή Χ.Ε.Π.  {Πρωτοπαπαδάκης}

15) Καθορισμός δικαιολογητικών μείωσης δημοτικών τελών για τρίτεκνους {Πρωτοπαπαδάκης}

16) Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 39/2012 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τον ορισμό της επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων (επιτροπή άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81) {Πρωτοπαπαδάκης}

17) Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Μαλάξας στον Πολιτιστικό Αναπτυξιακό και Μορφωτικό Σύλλογο Μαλάξας {Αμπαδιωτάκης}

18) Έγκριση 2ου/2012 Πρακτικού της Επιτροπής Αχρήστου Υλικού {Βλαζάκης}

19) Έγκριση 3ου/2012 Πρακτικού της Επιτροπής Αχρήστου Υλικού {Βλαζάκης}

20) Ανάκληση εν μέρει της υπ’αριθμ. 733/2012 απόφασης του Δ.Σ. ως προς την χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ σε ιδίους πόρους της μελέτης εργασίας «Συμπληρωματικές εργασίες προστασίας ξύλινων κατασκευών» {Κεμεσίδης}

21) Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Επενδύσεις τοίχων με λιθοδομές» {Κεμεσίδης}

22) Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας Καλόρουμα Δ.Δ. Μουζουρά» {Κεμεσίδης}

23) Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Πλακοστρώσεις και λιθόκτιστα στο Δ.Δ. Μουζουρά» {Κεμεσίδης}

24) Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Δημοτική οδοποιία (ΣΑΤΑ 2001,2005,2006,2007,2008)» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ν. Κυδωνίας) {Κεμεσίδης}

25) Εισήγηση επί της από 26-07-2012 υποβληθείσας ένστασης της Κ/Ξ Ν. ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ- Κ. ΜΠΑΖΙΓΟΣ αναδόχου του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Πρώην Δήμου Νέας Κυδωνίας) κατά :

  • Της 59579/10-07-2012 πράξης της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Έγκριση ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ», 
  • Της 47749/10-07-2012 πράξης της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Έγκριση 6ης Αναλυτικής Επιμέτρησης» και
  • Κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας {Κεμεσίδης}

26) Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «1η Συμπληρωματική Σύμβαση έργου Αντιπλημμυρικά έργα ευρύτερης περιοχής πόλεως Χανίων – υποέργο: Κατασκευή τάφρου Τ4 και Τ4.1 Μουρνιών – ΚΕΓΕ» {Κεμεσίδης}

27) Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου» του πρώην Δήμου Ν. Κυδωνίας {Κεμεσίδης}

28) Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Περιτοίχιση και πλακόστρωση πλατείας Καθιανών» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου) {Κεμεσίδης}

29) Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Καθιανών για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων  {Λειψάκης}

30) Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Πασακάκι - Χαρακιάς για διοργάνωση εκδήλωσης  {Λειψάκης}

31) Επιχορήγηση Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου - Καλαμακίου Δημοτική Ενότητα Ν. Κυδωνίας για τη «Γιορτή Κολιού»  {Λειψάκης}

32) Επιχορήγηση Αθλητικού Ομίλου «ΚΥΔΩΝ» για Μεσογειακό Πρωτάθλημα Νέων στο σκάκι  {Λειψάκης}

33) Επιχορήγηση της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ»  {Λειψάκης}

34) Ψήφιση πίστωσης για έκδοση 6ου ετήσιου τόμου «ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ» - Αντικατάσταση μέλους και συμπλήρωση Συντακτικής Επιτροπής {Λειψάκης}

35) Επιχορήγηση της Ενορίας Αγίων Κων/νου & Ελένης Νέας Χώρας για διοργάνωση «Γιορτής Σαρδέλας»  {Λειψάκης}

36) Επιχορήγηση Αθλητικής Λέσχης Αυτοκινήτου για την συνδιοργάνωση του «Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων Ελλάδος – 7η Ανάβαση Ομαλού» {Λειψάκης}

37) Επιχορήγηση Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων {Λειψάκης}

38) Επιχορήγηση Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Κορακιών για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων  {Λειψάκης}