Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 15/11/2012 06:11

09/11/2012, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου,την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 16:00

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Νοεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 15/11/2012

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 92179/9-11-2012  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

1)          Καθορισμός ανταποδοτικών τελών οικονομικού έτους 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}

2)          Καθορισμός καταστημάτων που θα υπαχθούν στην καταβολή του τέλους 0,5% {Πρωτοπαπαδάκης}

3)          Καθορισμός ειδικού τέλους λαϊκών αγορών πρόσθετης καθαριότητας έτους 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}

4)          Καθορισμός δικαιώματος βοσκής έτους 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}

5)          Καθορισμός τέλους και προστίμου στάθμευσης σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης έτους 2013  {Πρωτοπαπαδάκης}

6)          Καθορισμός συντελεστών τελών διαφήμισης έτους 2013  {Πρωτοπαπαδάκης}

7)          Καθορισμός συντελεστών τελών και δικαιωμάτων έτους 2013 (κοινόχρηστοι χώροι) {Πρωτοπαπαδάκης}

8)          Καθορισμός συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2013  {Πρωτοπαπαδάκης}

9)          Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}

10)    Καθορισμός δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων έτους 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}

11)    Καθορισμός τελών δημοτικών κοιμητηρίων έτους 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}

12)    Καθορισμός τελών υπαίθριου εμπορίου έτους 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}

13)    Ενημέρωση για το ΔΗΠΕΘΕΚ {Λειψάκης}

14)    Ενημέρωση σε ερωτήματα Δημοτικών Συμβούλων

15)    Επικαιροποίηση απόφασης για μείωση δημοτικών τελών σε ειδικές κατηγορίες του Δήμου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

16)    Επικαιροποίηση απόφασης για μείωση δημοτικών τελών στους τρίτεκνους του Δήμου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

17)    Ορισμός ελεγκτών – λογιστών για έλεγχο διαχειριστικής χρήσης 2012 της ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Πρωτοπαπαδάκης}

18)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 κωδικών εσόδων: πρόστιμα ΚΟΚ & ελεγχόμενης στάθμευσης και εξόδων: 1) εισφορά υπέρ ΚΕΔΚΕ του 15% του ΤΑΠ, 2) φωτισμός & κίνηση με ηλεκτρισμό σχολικών κτιρίων και 3) εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ {Πρωτοπαπαδάκης}

19)    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για τακτοποίηση ΚΑΕ τόκων και χρεολυσίων δανείων του Δήμου {Πρωτοπαπαδάκης}

20)    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για εργασίες συντήρησης στο μνημείο της πλατείας ΤΑΛΩ {Πρωτοπαπαδάκης}

21)    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για κωδικούς ύδρευσης {Πρωτοπαπαδάκης}

22)    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για την πράξη ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) {Πρωτοπαπαδάκης}

23)    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για ενίσχυση κωδικών οδοιπορικών και αποζημιώσεων για μετακινήσεις Δημάρχου – Συμβούλων – Ειδικών Συνεργατών – Γενικού Γραμματέα και υπαλλήλων του Δήμου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

24)    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για χορηγηθείσες δωρεές προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

25)    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για ενίσχυση κωδικού προμήθειας λοιπού υλικού {Πρωτοπαπαδάκης}

26)    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για έκτακτη επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης Ν. Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

27)    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2012 και αποδοχή χρηματοδότησης για «Βελτίωση θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχολείου Πασακάκι Δήμου Χανίων» {Πρωτοπαπαδάκης}

28)    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2012 και αποδοχή χρηματοδότησης για «Βελτίωση θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχολείου Χρυσοπηγής Δήμου Χανίων» {Πρωτοπαπαδάκης}

29)    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2012 για αλλαγή πηγής χρηματοδότησης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης της οδού Αν. Μάντακα» {Πρωτοπαπαδάκης}

30)    Έγκριση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης 1/7/2011 & ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης 29/10/2012 της ΚΕΡΑΜΟΣ αμιγής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Χανίων και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων για την παραλαβή {Πρωτοπαπαδάκης}

31)    Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους {Πρωτοπαπαδάκης}

32)    Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους {Πρωτοπαπαδάκης}

33)    Έγκριση προμήθειας λοιπού υλικού {Πρωτοπαπαδάκης}

34)    Έγκριση προμήθειας επίπλων Καρεκλών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

35)    Παράταση – ανανέωση μισθωτηρίων αναψυκτηρίων {Πρωτοπαπαδάκης}

36)    Καθορισμός ποσού συμμετοχής στο Εργασιακό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης περιόδου 2012-2013 {Πρωτοπαπαδάκης}

37)    Μείωση μισθώματος ακινήτου που βρίσκεται δυτικά της πλατείας Ελ. Βενιζέλου στις Μουρνιές (Ευάγγ. Ζουριδάκη) {Πρωτοπαπαδάκης}

38)    Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου έτους 2012 {Πρωτοπαπαδάκης}

39)    Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου και των Αντιδημάρχων κ. Δημήτρη Λειψάκη & Ελευθέριου Αμπαδιωτάκη {Πρωτοπαπαδάκης}

40)    Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου στις Βρυξέλλες {Αμπαδιωτάκης}

41)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 – έγκριση επιχορήγησης συλλόγου Φίλων Μουσείου Σχολικής Ζωής {Χατζηδάκη}

42)    Διοργάνωση ημερίδας από το Δήμο Χανίων με θέμα «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Δημόσια Υγεία» {Χατζηδάκη}

43)    Συνδιοργάνωση εκδήλωσης από το Δήμο Χανίων και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης, στα πλαίσια του προγράμματος εκπαιδευτικής ηγεσίας «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΙΜΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ/Η» {Χατζηδάκη}

44)    Έγκριση υλοποίησης της πράξης «Χανιά Κοινωνική Συνοχή» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» θεματικού άξονα προτεραιότητας 4 «Πλήρη ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με κωδικό 4 με κωδικό πράξης με 375760 {Χατζηδάκη}

45)    Έγκριση υλοποίησης της πράξης «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» {Χατζηδάκη}

46)    Γνωμοδότηση σχετικά με ασυμφωνία περιγραφής ορίων οικισμού «Καθιανά» Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δ. Χανίων και αποσπάσματος χάρτη {Ξυνίδης}

47)    Γνωμοδότηση σχετικά με ασυμφωνία περιγραφής ορίων οικισμού «Δαράτσο» Δ.Ε. Ν. Κυδωνίας Δ. Χανίων και αποσπάσματος χάρτη (Παν. Πάγκαλος) {Ξυνίδης}

48)    Έναρξη κύρωσης κοινόχρηστου χώρου (δρόμου) εντός οικισμού Κουνουπιδιανών Δ. Χανίων (Αικ. Κοκογιαννάκη) {Ξυνίδης}

49)    Έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινόχρηστου χώρου (δρόμου) εντός οικισμού Κουνουπιδιανών Δ. Χανίων (Α. Ανδρουλάκη) {Ξυνίδης}

50)    Έγκριση 1α/12 πρακτικού της επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων {Ξυνίδης}

51)     Έγκριση 2β/12 πρακτικού της επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων {Ξυνίδης}

52)    Αποζημίωση γης και επικειμένων στο Ο.Τ. 166, ιδιοκτησία 090248 σχεδίου πόλεως «Π.Ε.1-Π. Σούδα» (Τζαμαντάκης) {Ξυνίδης}

53)    Συμβιβαστική προσκύρωση στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 501505003042 στο Ο.Τ. 384-388, τομέα IV του παλαιού σχεδίου πόλεως Χανίων (Σπανουδάκης) {Ξυνίδης}

54)    Συμβιβαστική προσκύρωση στο ακίνητο με Κ.Α. 032826 στο Ο.Τ. 1528,  του σχεδίου πόλεως Καλυκά (Πολυχρονάκης) {Ξυνίδης}

55)    Συμβιβαστική προσκύρωση στο ακίνητο με Κ.Α. 032430 στο Ο.Τ. 1521,  του σχεδίου πόλεως Καλυκά (Γιακουμάκης) {Ξυνίδης}

56)    Έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για την 27η συνεδρίαση της Κοινής και Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής της Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Χανίων {Ξυνίδης}

57)    Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και Δήμου Καντάνου – Σελίνου για την πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Ο.Σ.Α.Π.Υ.) ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ» με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΕΛΙΝΟΥ» {Κεμεσίδης}

58)    Έγκριση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τη βράβευση με τη «Γαλάζια Σημαία 2013» των Ακτών του Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

59)    Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΑΚΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» {Κεμεσίδης}

60)    Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» {Κεμεσίδης}

61)    Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση εκβολής ποταμού Μορώνη» {Κεμεσίδης}

62)    Έγκριση μελέτης – τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου» {Κεμεσίδης}

63)    Παραλαβή της μελέτης «Γεωτεχνική Μελέτη Κτιρίων Δημοτικών Συνεργείων Αποθηκών» {Κεμεσίδης}

64)    Εισήγηση επί της από 15/10/2012 υποβληθείσας ένστασης της Κ/Ξ Ν. ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ – Κ. ΜΠΑΖΙΓΟΣ αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων ΠΕΟ και προσβάσεων στην παραλία» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Νέας Κυδωνίας) {Κεμεσίδης}

65)    Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων και υποδομών» (πρώην Δήμου Θερίσου)  {Κεμεσίδης}

66)    Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή Δημοτικού Γηπέδου Περιβολίων»  {Κεμεσίδης}

67)    Έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων ΠΕΟ και προσβάσεων στην παραλία» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Νέας Κυδωνίας)  {Κεμεσίδης}

68)    Έγκριση  προϋπολογισμού έργου «Συνέχιση εργασιών έργου: «Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων ΠΕΟ και προσβάσεων στην παραλία» Δήμου Χανίων  {Κεμεσίδης}

69)    Γνωμοδότηση για τον καθορισμό οριογραμμών ρέματος στη περιοχή Αγ. Μαρίνας (Μποτωνάκης) {Κεμεσίδης}

70)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2009» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου) {Κεμεσίδης}

71)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Υλοποίηση Σχεδίων Πόλεως Δήμου Ελ. Βενιζέλου – Φάση Β» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ελ. Βενιζέλου) {Κεμεσίδης}

72)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Δ. Αγιάς (Φάση 2006)» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Θερίσου) {Κεμεσίδης}

73)    Έγκριση προμήθειας αντλιών για την συντήρηση των αφοδευτηρίων του Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

74)    Έγκριση προμήθειας λαμπτήρων οικονομίας {Κεμεσίδης}

75)    Έγκριση προμήθειας υλικών και μικροεργαλείων για τον εξοπλισμό των νέων τεχνικών συνεργείων του Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

76)    Έγκριση προμήθειας υλικών για περιφράξεις προστασίας των δημοτικών οικοπέδων {Κεμεσίδης}

77)    Έκθεση προόδου για το έργο «Αποκατάσταση και Διαρρύθμιση του κτιρίου του Παλαιού Τελωνείου, για την δημιουργία Κέντρου Πολλαπλών Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων {Κεμεσίδης - Ξυνίδης}

78)    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Γεωτρήσεις απορροής όμβριων 2010» {Κεμεσίδης}

79)    Αίτημα για χορήγηση άδειας λειτουργίας «Επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πλήρους γεύματος» κατ’εξαίρεση της υπ’αριθμ. 566/1997 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου {Ξυνίδης}

80)    Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του Δήμου Αποκορώνου, του Δήμου Πλατανιά, του Διαπολιτισμικού Ευρω-Μεσογειακού Κέντρου για την ΟΥΝΕΣΚΟ με το Δήμο Χανίων για το «ΧΙΙ FORUM ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» {Λειψάκης}