Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 16/07/2012 02:07

10/07/2012, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 16η Ιουλίου 2012 και ώρα 20:00

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 16η του μηνός Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 16/7/2012

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 59471/10-7-12  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 

1)           Ανάκληση της υπ’αριθμ. 160/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τον ορισμό επιτροπής ονοματοθεσίας {Γαβριήλ Κουρής}

2)           Αποδοχή επιχορήγησης χρηματοδότησης για το έργο «Κινητή Μονάδα Συμβουλευτικού Σταθμού του Δ. Χανίων - Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 {Πρωτοπαπαδάκης}

3)           Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για την ενίσχυση κωδικών εξόδων: ανταλλακτικά συντήρησης λοιπού εξοπλισμού, ανταλλακτικά συντήρησης λοιπών μεταφορικών μέσων, λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης  {Πρωτοπαπαδάκης}

4)           Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (εξ. Μισθοδοσίας λόγω εσωτερικής μετακίνησης προσωπικού σε υπηρεσίες Δήμου)  {Πρωτοπαπαδάκης}

5)           Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών)  {Πρωτοπαπαδάκης}

6)           Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (μελέτη επάρκειας εκσυγχρονισμού και διασύνδεσης των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χανίων και των περιαστικών Δήμων)  {Πρωτοπαπαδάκης}

7)           Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (φόροι – τέλη χρήση 2011)  {Πρωτοπαπαδάκης}

8)           Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (παροχή υπηρεσιών για την προώθηση της απασχόλησης στα όρια του Δήμου Χανίων)  {Πρωτοπαπαδάκης}

9)           Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε ΝΠΙΔ)  {Πρωτοπαπαδάκης}

10)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (έξοδα μεταγραφής εκτάσεων Δήμου και καταχώρηση στο Κτηματολόγιο)  {Πρωτοπαπαδάκης}

11)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την ένταξη του έργου «Ανακατασκευή Γηπέδου Περιβολίων» {Πρωτοπαπαδάκης}

12)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.  του έργου «Κατασκευή Στεγάστρου Κερκίδων Γηπέδου Περιβολίων» {Πρωτοπαπαδάκης}

13)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου (Επαναδιάταξη σιδηρών κατασκευών για τη δημιουργία αναβαθμών χρήσης σε κοινόχρηστους χώρους) {Πρωτοπαπαδάκης}

14)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου (Προμήθεια καθισμάτων πλαστικού τύπου) {Πρωτοπαπαδάκης}

15)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου (Προμήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών) {Πρωτοπαπαδάκης}

16)      Αποδοχή πίστωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για την Δημοτική Κατασκήνωση Καλαθά {Πρωτοπαπαδάκης}

17)      Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας υλικών για το έργο «συντήρηση ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους 2012» {Πρωτοπαπαδάκης}

18)      Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας υλικών για το έργο «συντήρηση οικοδομικών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους 2012» {Πρωτοπαπαδάκης}

19)      Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους {Πρωτοπαπαδάκης}

20)      Πρόσληψη συνεταίρου στο υπ’αριθμ. 47 κατάστημα Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς (Αγαπηνάκης Μιχαήλ) {Πρωτοπαπαδάκης}

21)      Έκτακτη επιχορήγηση της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης {Πρωτοπαπαδάκης}

22)      Επιχορήγηση ΝΠΙΔ (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. – Παράρτημα Χανίων) {Χατζηδάκη}

23)      Έγκριση εγγραφών – επανεγγραφών παιδιών σε παιδικούς σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠΠ {Χαριτάκη}

24)      Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Χανίων για το έτος 2012 {Κοκκινάκη}

25)      Προβολή του Δήμου Χανίων σε Ειδική Τουριστική Έκδοση «Έθνος Travel Book» {Κοκκινάκη}

26)      Προβολή του Δήμου Χανίων σε Ειδική Τουριστική Έκδοση «ΑΝΕΚΟΡΑΜΑ» {Κοκκινάκη}

27)      Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 215/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της επιτροπής Λαϊκών Αγορών {Ξυνίδης}

28)      Εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ, στη συμβολή των οδών Ακτή Μιαούλη & Δωδεκανήσου  {Ξυνίδης}

29)      Γεωμετρική μεταβολή ακινήτου με ΚΑΕΚ 501100322047 ιδιοκτησίας Κουμπανιουδάκη Νικολάου  {Ξυνίδης}

30)      Ιδιωτική Πολεοδόμηση περιοχής ΠΕΡΠΟ Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου (Σ. Μποράκη & ΣΙΑ Ο.Ε.)  {Ξυνίδης}

31)      Έγκριση μελέτης του έργου «Κλαδεύσεις – εκθαμνώσεις – καθαρισμοί 2012» {Λιονάκης}

32)      Έγκριση μελέτης του έργου «Συντήρηση – φυτεύσεις πάρκων – κήπων και παιδικών χαρών» {Λιονάκης}

33)      Έγκριση μελέτης του έργου «Φύτεμα – κλάδεμα δένδρων – συντήρηση πρασίνου λοιπών κοινόχρηστων χώρων» {Λιονάκης}

34)      Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή Γηπέδου Περιβολίων» {Κεμεσίδης}

35)      Έγκριση εκπόνησης «συγκοινωνιακής μελέτης μικρών λεωφορείων στα Χανιά» {Κεμεσίδης}

36)      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Στεγάστρου Κερκίδων Γηπέδου Περιβολίων»  {Κεμεσίδης}

37)      Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στο Τ.Δ. Τσικαλαριών» {Κεμεσίδης}

38)      Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιϊας» του πρώην Δήμου Σούδας {Κεμεσίδης}

39)      Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή αίτησης προδήλου στο Κτηματολογικό Γραφείο Ελ. Βενιζέλου {Κεμεσίδης}

40)      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου στην οδό Τζιλιβάκη» {Κεμεσίδης}

41)      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων. Χρήση 2009» {Κεμεσίδης}

42)      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων. Α’ φάση. Χρήση 2010» {Κεμεσίδης}

43)      Έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης περιαστικών Δήμων Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Ακρωτηρίου Νομού Χανίων – Υποέργο: Β’ Σύμλεγμα αντλιοστασίων λυμάτων» – Συνέχιση εργολαβίας με τον επόμενο μειοδότη μετά την 50/2012 απόφαση του Δ.Σ. για οριστικοποίηση της έκπτωσης του αρχικού αναδόχου {Αποστολάκη}

44)      Έγκριση προκήρυξης και συμβατικών τευχών για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη επάρκειας, εκσυγχρονισμού και διασύνδεσης των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χανίων και των περιαστικών Δήμων σε ενιαίο σύστημα ύδρευσης του νέου Δήμου Χανίων (ΔΕΥΑ Χανίων) {Αποστολάκη}

45)      Επιχορήγηση του πολιτιστικού συλλόγου «Το Ρόδο» για την διοργάνωση εκδήλωσης {Λειψάκης}

46)      Επιχορήγηση του πολιτιστικού συλλόγου Παραδοσιακή Λαϊκή Τέχνη «Η Χρυσοπηγή» για την διοργάνωση εκδήλωσης {Λειψάκης}

47)      Συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων του «49ου Ράλλυ Αιγαίου» {Λειψάκης}