Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 28/03/2012 02:03

22/03/2012, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Μαρτίου και ώρα 16:00

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 28/3/2012

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  23017/22-3-12  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

1)           Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό του λιμένα της Σούδας από τον χωροταξικό Σχεδιασμό του ΥΠΕΚΑ σχετικά με τις κρουαζιέρες {Δήμαρχος}

2)           Αποδοχή επιχορήγησης για την δράση «Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης καταστροφών στο διευρυμένο Δήμο Χανίων» - αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 {Πρωτοπαπαδάκης}

3)           Αποδοχή επιχορήγησης για το έργο «Ανάπλαση οδού Αριστοτέλους» - αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2012 {Πρωτοπαπαδάκης}

4)           Αποδοχή χρηματοδότησης – αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2012 για το έργο «Ανάπλαση οδού Αριστοτέλους» {Πρωτοπαπαδάκης}

5)           Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (καθαρισμός παραλιών Δήμου Χανίων)  {Πρωτοπαπαδάκης}

6)           Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (ΔΕΥΑΧ: πιστώσεις υπέρ τρίτων – εξόφληση υποχρεώσεων τρίτων για λογαριασμό αυτών – απόδοση εισπράξεων μας για λογαριασμό τους)  {Πρωτοπαπαδάκης}

7)           Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2012 για το έργο «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων – χρήση 2009» {Πρωτοπαπαδάκης}

8)            Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2012 και αλλαγή τρόπου χρηματοδότησης του ΚΑΕ 40-7424.201 «Αποζημιώσεις από ρυμοτομία σχεδίου πόλεως Ελ. Βενιζέλου»  {Πρωτοπαπαδάκης}

9)           Απόδοση χρηματικού ποσού από την μηνιαία τακτική επιχορήγηση του Δήμου Χανίων στο ΔΟΚΟΙΠΠ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (καθαρισμός παραλιών Δήμου Χανίων)  {Πρωτοπαπαδάκης}

10)      Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Χανίων με απευθείας ανάθεση {Πρωτοπαπαδάκης}

11)      Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Καθαριότητα εξωτερικών χώρων» με τη διαδικασία του επείγοντος {Πρωτοπαπαδάκης}

12)      Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Καθαριότητα δημοτικών αφοδευτηρίων» με τη διαδικασία του επείγοντος {Πρωτοπαπαδάκης}

13)      Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 14/2012 απόφασης του Δ.Σ. περί «Καθορισμού ειδικού τέλους λαϊκών αγορών πρόσθετης καθαριότητας» {Πρωτοπαπαδάκης}

14)      Διαγραφή ποσού από κλήσεις {Πρωτοπαπαδάκης}

15)      Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. για το έργο «Επέκταση αποκομιδής απορριμμάτων στη πόλη των Χανίων τους θερινούς μήνες» {Πρωτοπαπαδάκης}

16)      Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης από το Δήμο Χανίων και το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων του Δήμου Χανίων {Χατζηδάκη Χρυσούλα}

17)      Αποδοχή πίστωσης και ψήφιση δαπάνης, κατανομή της Α’ δόσης 2012 στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Χανίων {Χατζηδάκη Χρυσούλα}

18)      Επιχορήγηση στο σύλλογο «Φιλόπτωχοι αδελφοί Φιλόπτωχο Συσσίτιο – Ο Άγιος Νικόλαος Σπλάντζια Χανίων» {Χατζηδάκη Χρυσούλα}

19)      Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού σχολείου Δρακόνας στον Τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο {Αμπαδιωτάκης Ελευθέριος}

20)      ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ {Αμπαδιωτάκης Ελευθέριος}

21)      Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Λιονάκης Μανούσος}

22)      Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής του Ν. 3463/2006 άρθρο 199 παρ. 6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης Νικόλαος}

23)      Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στα ΟΤ Γ922 – Γ924 της Π.Ε. Αγίου Ιωάννη (Καντουνάκης Ι. & Σ.) {Ξυνίδης}

24)      Γεωμετρική μεταβολή ακινήτου ιδιοκτησίας Μ. Τσιμπρίδου στην οδό Πόρτου 56 στην Π. Πόλη Χανίων {Ξυνίδης}

25)      Έκφραση ενστάσεων/απόψεων επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας «Αποθήκευση πετρελαιοειδών αποβλήτων – αποβλήτων λιπαντικών και βρώσιμων ελαίων» από την εταιρεία Mareprotect Crete CO – Διαχείριση περιβάλλοντος στον Παζινό Ακρωτηρίου {Ξυνίδης}

26)      Έκφραση απόψεων επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου  «Επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας Creta Dream Royal στη θέση Ψαθί – Κάτω Σταλός Δ.Δ. Ν. Κυδωνίας» ιδιοκτησίας Creta Dream AC {Ξυνίδης}

27)      Έγκριση θέσεων ομπρελοκαθισμάτων – καντινών και θαλασσίων μέσων αναψυχής Δήμου Χανίων {Ξυνίδης}

28)      Ορισμός μέλους για την επιτροπή παρακολούθησης των μελετών α) μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Νέας Κυδωνίας και β) μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Ακρωτηρίου Νομού Χανίων {Κεμεσίδης – Ξυνίδης}

29)      Ανάκληση της υπ’αριθμ. 82/2012 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για την έγκριση μελέτης του έργου «Έργα βελτίωσης εγκαταστάσεων και ηλεκτροφωτισμού ποδηλατοδρομίου Χανίων» και τρόπος εκτέλεσής του {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

30)      Έγκριση μελέτης του έργου «Προσθήκη αιθουσών και συντήρηση κτιρίων σε σχολικές μονάδες του Δήμου Χανίων» και τρόπος εκτέλεσής του {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

31)      Έγκριση στατικής μελέτης «Αναστήλωσης και αποκατάστασης πλινθόκτιστου εκκλησιαστικού συγκροτήματος του Αγ. Νέστορα & Αγ. Δημητρίου στον οικισμό Κατοχωρίου Δ.Ε. Κεραμειών» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

32)      Αναγνώριση αποζημίωσης βλάβης {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

33)      Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων, χρήση 2011» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

34)      Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών στο Δήμο Νέας Κυδωνίας» Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

35)      Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτικά – Δημοτική οδοποιία 2010» και 1ου ΠΚΝΤΜΕ {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

36)      Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Οδοποιία Δήμου Χανίων – Κατασκευή – Βελτίωση οδών, χρήση 1998-1999» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

37)      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Διανοίξεις – βελτιώσεις οδών της πόλεως Χανίων. Χρήση 2008-2009» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

38)      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών σε οδούς της πόλεως Χανίων από θεομηνίες» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

39)      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση νέου Δημαρχείου – Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Θερίσου» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Θερίσου) {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

40)      Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων Δ.Δ. Κουνουπιδιανών» στη Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

41)      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Θερίσου (Φάση 2008)» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

42)      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις οικισμών Δήμου» πρώην Δήμου Νέας Κυδωνίας» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

43)       Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Νικηφοράκη Χρυσάνθη) {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

44)      Αίτημα για χορήγηση άδειας λειτουργίας «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» κατ’εξαίρεση της υπ’αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου {Λιονάκης Μανούσος}