Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 22/05/2013 02:05

22/05/2012, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων την 28η Μαΐου και ώρα 18:00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 28/5/2012

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 40030/22-5-12  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 

1)           Έγκριση Σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης από το Δήμο Χανίων και το Γενικό Νοσοκομείο, για την εκτέλεση και λειτουργία του έργου «Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου»

2)           Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο ΕΣΠΑ του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου

3)           Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση Παλιού Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)»

4)           Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου» στο Δήμο Χανίων

5)           Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού»

6)           Έγκριση τεχνικών δελτίων

7)           Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Πρόγραμμα «Πράσινο Ταμείο – Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του έργου «Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων»

8)           Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων»