Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 30/10/2012 02:10

24/10/12, Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 30/10/2012

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.  88460/24-10-2012  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1) Παράταση θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων» {Δήμαρχος}

2) Παράταση θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων» {Δήμαρχος}

3) Παράταση θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας (ΔΟΚΟΙΠΠ)» {Δήμαρχος}

4) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (Λοιπές προαιρετικές, πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε ΝΠΙΔ) {Πρωτοπαπαδάκης}

5) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (Προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πρασίνου, υλικά συντήρησης συστημάτων άρδευσης κ.λ.π.) {Πρωτοπαπαδάκης}

6)  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για Ενίσχυση άπορων κατοίκων του Δήμου με διατακτικές προμήθειας αναγκαίων για την διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές Χριστουγέννων 2012 {Πρωτοπαπαδάκης}

7)  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για Λειτουργικές δαπάνες Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

8)  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου ΚΑΕ εξόδων με τίτλο Αποζημίωση πολιτών λόγω πρόκλησης υλικών ζημιών στην περιουσία τους {Πρωτοπαπαδάκης}

9)  Δωρεάν παραχώρηση στο Δήμο Χανίων από την Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή, ενός λεωφορείου (mini bus), για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

10) Συμπληρωματική Επιχορήγηση ΝΠΙΔ (ΕΛΕΠΑΠ – Παράρτημα Χανίων) {Χατζηδάκη}

11) ΄Εγκριση προμήθειας Κάδων απορριμμάτων {Λιονάκης}

12)  Έγκριση προμήθειας σπόρων φυτών, μηχανημάτων εργασιών πρασίνου και υλικά συντήρησης συστημάτων άρδευσης για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου {Λιονάκης}

13) Έγκριση προμήθειας εποχιακών φυτών  για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου {Λιονάκης}

14) Έγκριση παρατηρήσεων επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου «Ανανέωση άδειας λειτουργίας συγκοινωνιακού σταθμού υπεραστικών λεωφορείων Χανίων» {Ξυνίδης}

15) Γνωμοδότηση σχετικά με την διόρθωση ορίου οικισμού «ΛΥΓΙΔΕΣ» Δ.Ε. Θερίσου Ν. Χανίων (Χαρ. Βογιατζόγλου) {Ξυνίδης}

16)  Γνωμοδότηση σχετικά με ασυμφωνία περιγραφής ορίων οικισμού Κουνουπιδιανών Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δ. Χανίων (Αρ. Παπαδογιάννης) {Ξυνίδης}

17) Έγκριση 2β/12 (θέμα 8) πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων (επάκταση δρομολογίου αστικού λεωφορείου στη περιοχή «ΚΟΥΜΠΕΛΗ» του Δήμου Χανίων {Ξυνίδης}

18) Έγκριση δωρεάς ρυμοτομούμενου ακινήτου προς την ΚΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων {Κεμεσίδης - Ξυνίδης}

19) Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο «Κατασκευή νέων τάφων»  {Κεμεσίδης}

20) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χανίων στην έκθεση κρουαζιέρας «SEA TRADE MED 2012», που θα πραγματοποιηθεί στη Μασσαλία/Γαλλία και έγκριση μετακίνησης μέλους της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Χανίων {Κοκκινάκη}

21)  Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την βράβευση του διακεκριμένου επιστήμονα Δρ. Παύλου Παυλάκη {Λειψάκης}