Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 06/03/2015 10:03

21/02/2012, Σύγκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 6η Μαρτίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 5:00μ.μ.

Ειδική δημόσια συνεδρίαση, στο  Δημαρχιακό κατάστημα Χανίων την  6η Μαρτίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 5.00 μ.μ.  

Στη συνεδρίαση καλούνται επίσης, σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς του Δήμου, όπως επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση των κατοίκων.

Το μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης είναι:

 

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011»