Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 06/04/2012 11:04

06/04/2012, Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 6η Απριλίου 2012 και ώρα 15:30

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέμα:

 

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ, ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΑΦΡΟ ΤΩΝ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ»-

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών.