Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 12/03/2012 01:03

12/03/2012, Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 12η Μαρτίου 2012 και ώρα 17:00

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 12η του μηνός Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέματα:

 

1) Ορισμός αντιπροσώπων στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)

2) Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 89/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, που αφορά ορισμό εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)