Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 21/06/2012 03:06

21/06/2012, Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 22η Ιουνίου και ώρα 13:30

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22α του μηνός Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέμα:

 

1)      ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

2)      ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΑ ΧΑΝΙΩΝ

3)      ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

 Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, ώστε μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης να μην υπάρξει  περαιτέρω καθυστέρηση στις προσλήψεις, που είναι απαραίτητες για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, που λόγο της φύσης τους (εποχικές) ήδη έχουν καθυστερήσει και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην υλοποιηθούν σημαντικές λειτουργίες και δράσεις του Δήμου Χανίων.