Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 05/10/2012 11:10

04/10/2012, Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 5η του μηνός Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέματα:

 

1)    Αποδοχή και κατανομή προνοιακών επιδομάτων Δ’ διμήνου (Ιούλιος – Αύγουστος)

2)    Ψήφιση πίστωσης για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν  στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Χανίων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας

3)    Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων στην Κύπρο στα πλαίσια του έργου Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2007-2013