Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 04/12/2012 10:12

4/12/12, Νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΤΙΕ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΙΩΝ – ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ – ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΩΝ – ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Χανιά    3  Δεκεμβρίου 2012

Α.Π: 94877

 Θέμα: Νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΤΙΕ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΙΩΝ – ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ – ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΩΝ – ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

             Σας γνωρίζουμε ότι στο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΤΙΕ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΙΩΝ – ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ – ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΩΝ – ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

Σε εφαρμογή του άρθρου 18 της διακήρυξης, της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 και της με αριθμό 1070/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Β45ΑΩΗ5-ΖΔΡ) ορίζεται νέα ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών η 14/12/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.  στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε΄50, Χανιά 73135, 2ος όροφος).

Σημειώνεται ότι μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τα τεύχη παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό, δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη 11-12-2012 (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετρείται).

 Η Δ/ντρια της Δ.Τ.Υ. Δήμου Χανίων

 

Αλεξία Λακιωτάκη

Πολιτικός Μηχανικός

Τεύχη Διαγωνισμού (.rar)

Σχέδια Διαγωνισμού (.rar)