Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 09/12/2012 05:12

09/12/2012, Εργασιακό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης, περιόδου 2012-2013

Το Αθλητικό τμήμα  του Δήμου Χανίων ενημερώνει τις  ενδιαφερόμενες ομάδες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο εργασιακό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης, περιόδου 2012-2013, που διοργανώνει ότι μπορούν να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 στα γραφεία του τμήματος αθλητισμού στον Κλαδισό και από ώρα 08.30 έως 14.30 .

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Για να δηλώσει συμμετοχή μια ομάδα  θα πρέπει να  αποτελείται από δέκα ( 10)  τουλάχιστον αθλητές  και να ορίζει τον εκπρόσωπό της και τον αναπληρωματικό του και για κάθε αθλητή να προσκομίσει:

  •  Μία φωτογραφία.
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία (εμπρός και πίσω) της αστυνομικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, επικυρωμένη , που θα αναφέρει ότι ο αθλητής συμμετέχει με αποκλειστικά δική του ευθύνη στο εργασιακό  πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης σε ότι αφορά τυχόν τραυματισμό του & κατά συνεπεία παραιτείται κάθε σχετικής αποζημίωσης ,όπως επίσης & ότι γιατρός έχει επιβεβαιώσει ότι ο αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
  • Τα δελτία θα πρέπει να φέρουν θεώρηση  ιατρού καρδιολόγου για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο .
  • 30 € για κάθε δελτίο.   .           ­