Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 03/02/2012 11:02

03/02/2012, Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

O Δήμος Χανίων διοργανώνει τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87).

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Πεπραγμένα έτους 2011
  2. Εγκριση 4ου και 5ου Πρακτικού Επιτρ. Κυκλοφοριακών Θεμάτων
  3. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος «Δατσέρης Στ.-Χαλακατεβάκης Χρ. Ο.Ε.» στην οδό  Καλλεργών 12
  4. Τροποποίηση προέγκρισης λειτουργίας καταστήματος Δ. Φραγκούλη επί της οδού Αγ. Μαρίνας
  5. Γεωμετρική Μεταβολή ιδιοκτησίας Κουμπανιουδάκη  Νικ. στην περιοχή Περιβολίων Δ.Ε.  Θερίσου
  6. Εκφραση απόψεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «Προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών – Παλιοσίδερα» ιδιοκτ. «Θωμαδάκη Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην περιοχή Νεροκούρου Δ.Ε. Σούδας
  7. Δημιουργία πρότυπου φυτωρίου στο Δημοτικό Κήπο Χανίων
  8. Τροπ/ση σε Ο.Τ. σχεδίου πόλεως Πασακάκι – Χαρακιάς Δ. Χανίων (Δημητρακοπούλου Αθηνά κ.λ.π.)
  9. Αδεια μικροεπισκευών στην οδό Αποκορώνου Πλ. Κοτζάμπαση Ο.Τ. 179 (Κουταλώνης)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΞΥΝΙΔΗΣ