Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 05/06/2012 01:06

5/6/2012, Συνεχίζονται οι εγγραφές στο «Κοινωνικό Φροντιστήριο» : Για μαθητές Α’, Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο «Κοινωνικό Φροντιστήριο» -  για μαθητές Α’, Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου -  που θα λειτουργήσει ο Δήμος Χανίων με τη συνεργασία της Ένωσης Ιδιοκτητών Καθηγητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Χανίων, με σκοπό την μαθησιακή υποστήριξη των αδύναμων μαθητών που αντιμετωπίζουν κοινωνικο – οικονομικά προβλήματα.

 Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να παραλαμβάνουν και να καταθέτουν σχετικές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων (οι αιτήσεις υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του δήμου: www.chania.gr  και στο email: t-pronoia@chania.gr).

 Τηλ. επικοινωνίας: 2821341691, 2821341694 , 2821341692

 Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν μέχρι 10 Ιουλίου 2012 ενώ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση .

2.Φωτοτυπία Αστ.Ταυτότητας κηδεμόνα

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4.  Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας                                        

ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, με θεώρηση της Εφορίας και αντίγραφο Ε9

5.  Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για κάθε μέλος της οικογένειας που δεν εργάζεται.

6. Γνωμάτευση από δημόσιο φορέα – Νοσοκομείο ή απόκομμα καταβολής επιδομάτων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7. Έκθεση κοινωνικής έρευνας από Κοινωνική  Λειτουργό της Υπηρεσίας