Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 10/04/2012 02:04

10/4/2012, Ανακοίνωση Δήμου Χανίων για Προσωρινή Διαταγή Απομάκρυνσης Κιγκλιδωμάτων από Πολυκατάστημα Jumbo

Αναφορικά με το κλείσιμο της λωρίδας γης, που οδηγεί από την παλιά εθνική οδό στο πολυκατάστημα «Jumbo», στο οποίο προέβησαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Χανίων στις 22/3/2012, γνωστοποιείται ότι οι ενέργειες έγιναν έπειτα από επώνυμες καταγγελίες και μετά από έλεγχο, που διενεργήθηκε από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία.

Ειδικότερα, εισήχθη το θέμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίστηκε από αυτό, κατά πλειοψηφία, το κλείσιμο της παράνομης εισόδου από την παλιά εθνική οδό, καθώς το κατάστημα αυτό έχει σύνδεση από την πλευρά της οδού Κασταλίας.

Σύμφωνα με τον Δήμο τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, διότι αυτή η είσοδος είναι παράνομη και υπήρχε σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Σημειώνεται ότι στο σημείο αυτό είχε ήδη προκληθεί θανατηφόρο τροχαίο.

Στη συνέχεια η «Jumbo Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» προέβη σε κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χανίων κατά του Δήμου Χανίων και αίτημα προσωρινής διαταγής να ανοίξει αμέσως η ανωτέρω λωρίδα γης, που οδηγεί από την παλιά εθνική οδό στο πολυκατάστημα «Jumbo». Το αίτημα της προσωρινής διαταγής έγινε δεκτό από τον Ειρηνοδίκη Χανίων με την υπό χρονολογία 9/4/2012 απόφαση του, η οποία επί λέξει ορίζει τα εξής: «υποχρεώνεται ο Δήμος Χανίων προσωρινά και μέχρι τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων, δηλαδή την 4/5/2012, να απομακρύνει τις κατασκευές, που αποκλείουν την είσοδο – έξοδο της ανώνυμης οδού».

Κατόπιν αυτών ο Δήμος Χανίων είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδίκη Χανίων και να απομακρύνει τα κιγκλιδώματα από τη λωρίδα γης, που οδηγεί από την παλιά εθνική οδό στο πολυκατάστημα «Jumbo» μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, στις 4/5/2012.