Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 11/01/2012 10:01

11/1/2012, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Συνεχίζεται το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"

Συνεχίζεται η λειτουργία των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» έως τις 30.6.2012, μετά και τη δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011…,που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» στο ΦΕΚ 268/Α΄/31-12-2011. Με την ίδια ρύθμιση παρατείνονται οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των Δήμων και των νομικών τους προσώπων, που απασχολούνται στην υλοποίηση της παραπάνω Πράξης έως την 30.6.2012.

 

Για μια αρκετά ικανοποιητική εξέλιξη κάνει λόγο η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων, κα. Χρ. Χατζηδάκη, η οποία επισημαίνει τα εξής σε σχέση με τη συνέχιση του προγράμματος:

 

«Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» συνιστά μία υψηλής σημασίας κοινωνική δομή με καταγεγραμμένη και αναγνωρισμένη απ’ όλους προσφορά στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Η εν λόγω εξέλιξη είναι σίγουρα ικανοποιητική μια και διασφαλίστηκαν οι σχετικοί πόροι έως τον Ιούνιο του 2012 και όλες οι δομές - και στο Δήμο Χανίων - θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά δίχως να υπάρξουν προβλήματα με τις θέσεις εργασίας τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα αναφοράς.

 

Πέραν των παραπάνω, η συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος αποτελεί μια ηθική δικαίωση τόσο για το Δήμαρχο Χανίων, κ. Μ. Σκουλάκη ,– ο οποίος από τη πρώτη στιγμή πίεσε με κάθε τρόπο προς την κεντρική εξουσία, προκειμένου το πρόγραμμα να συνεχιστεί - όσο και για το Δημοτικό Συμβούλιο μας το οποίο με ομόφωνο - μάλιστα - ψήφισμα του είχε ζητήσει από τα συναρμόδια Υπουργεία να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση πρόσθετων επαρκών πόρων – εθνικών ή ευρωπαϊκών - προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση και απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

 

Σημειώνεται ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (ΔΟΚΟΙΠΠ) του Δήμου Χανίων λειτουργεί ένα (1) πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ενώ η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) του Δήμου Χανίων επτά (7) προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» στο κέντρο της πόλης και τις Δημοτικές Ενότητες.