Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 22/10/2012 12:10

22/10/2012, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ της ΟΜΑΔΑΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ του πρόχειρου Διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών για το έργο συντήρηση και επισκευή οδικών δικτύων με ασφαλτικά υλικά- υπόβαση, χρήση 2012»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                  Χανιά       22 / 10/2012

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                   Αρ. Πρωτ.    87536

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 73 135,

Τηλ: 28213 41760  ,Fax: 28213-41763

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη  την με αρ.πρωτ. 87415/22-10-2012       Απόφαση Αντιδημάρχου  

ο πρόχειρος διαγωνισμός «Προμήθεια υλικών για το έργο συντήρηση και επισκευή οδικών δικτύων με ασφαλτικά υλικά- υπόβαση, χρήση 2012» κηρύχθηκε άγονος για την    OMAΔΑ  - χωματουργικά

 Κατά συνέπεια ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την απευθείας ανάθεση χωρίς αλλαγή των όρων της προκήρυξης της προμήθειας των ειδών της κατηγορίας αυτής.

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την οικονομική προσφορά είναι αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 7 του διαγωνισμού (75166/07-09-2012) και η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέσα σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου με την ένδειξη « προς γραφείο προμηθειών προσφορά για «Προμήθεια υλικών για το έργο συντήρηση και επισκευή οδικών δικτύων με ασφαλτικά υλικά- υπόβαση, χρήση 2012 για την    OMAΔΑ  - χωματουργικά» έως την Παρασκευή 26-10-2012. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και παραλαβή της διακήρυξης στο τηλ. 2821341760.

Αρχεία

  1. Έντυπο προσφοράς
  2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
  3. Αναλυτικά η προκήρυξη
  4. Απόφαση Αντιδημάρχου