Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 24/10/2012 02:10

24/10/12 , Παρεμβάσεις αποκατάστασης & αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα: Από το Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, υλοποιεί μια σειρά από παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αποκατάσταση και βελτίωση του αστικού και περιαστικού δομημένου περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση της εικόνας των δημόσιων χώρων.

 

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη υλοποιηθεί παρεμβάσεις καθαρισμού αστικού εξοπλισμού όπως π.χ. πινακίδων ΚΟΚ, σε όλες τις δημοτικές ενότητες, χρωματισμός/βάψιμο κοινόχρηστων χώρων και αστικού εξοπλισμού, κλάδεμα κλαδιών που εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών και των σημάτων ΚΟΚ, συντηρήσεις αστικού εξοπλισμού σε πάρκα και πλατείας όπως π.χ. στο πάρκο Α. Γεωργιάδη ενώ σήμερα συνεργεία του Δήμου προχώρησαν σε παρεμβάσεις εξωραϊσμού στο μνημείο της Δημοτικής Αγοράς και πέριξ αυτής.

p1

p2

p3

p4