Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 24/01/2012 02:01

18/01/2012, Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβούλιου τη Τρίτη 24 Ιανουαρίου

O Δήμος Χανίων διοργανώνει δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 24η του μηνός Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


                                          Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                           Χριστίνη Φραγκογιάννη-Τσάφαρη


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 24/1/2012
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   30580/18-1-12  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)


1)    Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Χανίων έτους 2012
2)    Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Χανίων έτους 2011
3)    Παραχώρηση κατά χρήση με αντάλλαγμα του ακινήτου «Λουτρικές εγκαταστάσεις ΞΕΝΙΑ Χανίων» στο Δήμο Χανίων
4)    Ορισμός επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για το έτος 2012
5)    Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2012
6)    Ορισμός επιτροπής άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2012
7)    Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τις ανάγκες του Τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού
8)    Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
9)    Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 1076/2011 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τον Κανονισμό διαχείρισης και λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων
10)    Έγκριση υλοποίησης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και σχολείων με τμήματα ένταξης του Δήμου Χανίων» με κωδικό MIS 371005 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη και Νήσων Αιγαίου»
11)    Έγκριση Υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης του Δήμου Θερίσου»
12)    Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεδάφιση Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτισμάτων – Χρήση 2010»
13)    Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή πράσινου δώματος στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Θερίσου στο Δήμο Χανίων»
14)    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή τοιχίου στο ΚΟΥΛΕ Δ.Δ. Περιβολίων»
15)    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας – φάση 2010»
16)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρόμηση οδών Πύργου και Μεσοχωρίου Αρωνίου» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου)