Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 27/01/2012 10:01

27/01/20, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής τη Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012

Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 1η  Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 08.30π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87).  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ


Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1.    Ψηφίσεις πιστώσεων
2.    Ενσταση «Στολών Δημοτικής Αστυνομίας»
3.    Ενσταση «Προμήθειας Αναβατορίου»
4.    Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη έργο «Τσουδερών κ.λ.π»
5.    Εντολή στη Νομική Υπ/σία περί εκπροσώπησης Δήμου Χανίων στο Συμβούλιο Επικρατείας
6.    Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών απ’ ευθείας αναθέσεων παροχής υπ/σιών για το έτος 2012