Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 06/03/2012 09:03

6/3/2012, Λογαριασμοί ύδρευσης της Δ.Ε. Θερίσου

Από το Τμήμα Προσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων ανακοινώνεται  ότι οι λογαριασμοί ύδρευσης της Δ.Ε. Θερίσου   (Περιβόλια, Βαρύπετρο, Βαμβακόπουλο, Θέρισο και Αγιά), που αφορούν περίοδο κατανάλωσης έως 30.09.2011 λήγουν στις 31/03/2012.  

Παρακαλούνται οι καταναλωτές για την εμπρόθεσμη εξόφλησή τους στα Δημοτικά ταμεία.