Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 03/12/2012 09:12

2/12/12, Kοινωνική Κουζίνα

Με αφορμή τα όσα γράφονται σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, τις τελευταίες ημέρες από μέλη της Κοινωνικής Κουζίνας εναντίον του Δήμου Χανίων και της Δημοτικής Αρχής και προς αποκατάσταση της πραγματικότητας, σας επισημαίνουμε τα εξής:

 1.      Η κοινωνική κουζίνα, φιλοξενείται σε χώρο ιδιοκτησίας της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων που βρίσκεται επί της πρόσφατα αναβαθμισμένης οδού Τσουδερών, εντός του εμπορικού κέντρου των Χανίων. Ο εν λόγω χώρος είχε παραχωρηθεί από την Σχολική Κοινότητα του 1ου Γυμνασίου – μετά τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Καλλικάτης» -  η δε παραχώρηση αυτή είχε άτυπο και προσωρινό χαρακτήρα μέχρι την εξεύρεση νέου χώρου από πλευράς των μελών της δομής για τη στέγαση αυτής. Η χρήση θα ήταν για την διανομή συσσιτίου σε άπορους ανθρώπους της παλιάς πόλης (πράξη 1/10-01-2012).

 2.      Η Σχολική Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως νόμιμος διαχειριστής, με ομόφωνες αποφάσεις της, ζήτησε από τους εκπροσώπους της Κοινωνικής Κουζίνας όπως αποδεσμεύσουν, σε εύλογο χρονικό διάστημα το χώρο προκειμένου στη συνέχεια η Σχολική Επιτροπή να μπορέσει να τον αξιοποιήσει για την κάλυψη των έκτακτων και λειτουργικών αναγκών της (επισκευές και συντήρηση σχολικών μονάδων, θέρμανση, κ.α.).

 3.      Σε όλο αυτό το διάστημα, του ενός και πλέον χρόνου που φιλοξενείται προσωρινά η κοινωνική κουζίνα στην οδό Τσουδερών, έχουν υπάρξει σωρεία καταγγελιών, διαμαρτυριών και παράπονων από τον Εμπορικό Σύλλογο Χανίων, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, το Σύλλογο Καταστηματαρχών της Δημοτικής Αγοράς αλλά και από δεκάδες πολίτες – οι οποίοι με συλλογές υπογραφών - ζητούν την μεταφορά της Κοινωνικής Κουζίνας σε άλλο χώρο καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την υποβάθμιση της περιοχής αλλά και την αύξηση της παραβατικότητας από τότε που εγκαταστάθηκε εκεί η δομή. Επιπρόσθετα, δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι ο εν λόγω χώρος που λειτουργεί η κοινωνική κουζίνα είναι ακατάλληλος τόσο από άποψη χωρητικότητας όσο και σε σχέση με την τήρηση των όρων υγιεινής.

 4.      Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προαναφερθέντα ζητήματα, ο Δήμος Χανίων - αναγνωρίζοντας τη σημασία λειτουργίας μιας τέτοιας δομής – πρότεινε στους εκπροσώπους της κοινωνικής κουζίνας τα παρακάτω προκειμένου αυτή να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς προβλήματα:

 *μεταστέγαση της δομής σε άλλο χώρο με ταυτόχρονη μετατροπή της εν λόγω πρωτοβουλίας σε νομικό πρόσωπο κοινωφελούς χαρακτήρα προκειμένου αυτό να μπορεί να επιχορηγηθεί για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του από το Δήμο αλλά και την Περιφέρεια-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, η οποία έχει διατυπώσει αντίστοιχη πρόταση προς τη δομή,

ή 

*μεταστέγαση της δομής σε άλλο χώρο και κάλυψη μηνιαίου μισθώματος ποσού μέχρι 500 ευρώ από το Δήμο Χανίων,

ή  

*μεταφορά της δομής σε χώρους του Παλαιού Ψυχιατρείου Χανίων με εξασφάλιση της δωρεάν μεταφοράς των χρηστών/ωφελούμενων της δομής, με ευθύνη του Δήμου Χανίων.

 

  5.      Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως ο Δήμος Χανίων προσπαθεί να στηρίξει έμπρακτα  τη λειτουργία της εν λόγω δομής  - όπως άλλωστε πράττει και με άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες και δομές αλληλεγγύης του τόπου μας - διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της σύμφωνα με τις κοινωνικές, οικονομικές, εμπορικές και υγειονομικές παραμέτρους που συνδέονται με τη λειτουργία αυτής. Σε αυτό το πλαίσιο καλούμε τα μέλη της Κοινωνικής Κουζίνας να συμβάλλουν στην κατεύθυνση επίλυσης του ζητήματος μόνιμης στέγασης της δομής, υιοθετώντας μια από τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο Δήμος Χανίων.