Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 01/11/2012 12:11

1/11/12, Εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κουρέων, Κομμωτών & Τεχνίτων Περιποίησης Χεριών – Ποδιών

Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Χανίων, ανακοινώνεται ότι, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση Άδειας άσκησης επαγγέλματος ΚΟΥΡΕΩΝ,  ΚΟΜΜΩΤΩΝ  &  ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ – ΠΟΔΙΩΝ,  λήγει στις 07-11-2012.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που βρίσκεται στην οδό Κυδωνίας 29.  Πληροφορίες κος Νικόλαος Βλαζάκης,  τηλ. επικοινωνίας:  28213 41648