Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 27/01/2012 11:01

27/1/2012, Καταστροφή Κατασχεμένων Προϊόντων από τη Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας Χανίων

Σε καταστροφή κατασχεμένων προϊόντων, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. ΥΑ Κ1//2007 (ΥΑ Κ1-1178 ΦΕΚ Β 1034 2007) άρθρο 5 Υπουργική Απόφαση προέβη η Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας Χανίων σήμερα, Παρασκευή 27-01-2012, στις 10.00 π.μ.

Τα προϊόντα, που καταστράφηκαν, είχαν κατασχεθεί από 18 παράνομους  μικροπωλητές, οι οποίοι δεν διέθεταν τη σχετική άδεια και η καταστροφή τους έγινε με σύνθλιψη σε απορριμματοφόρο του Δήμου Χανίων στο πρώην Δημαρχείο Σούδας, παρουσία εξουσιοδοτημένου μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και Τμηματάρχη του Τμήματος Ελέγχου Επιχειρήσεων και Επιτηδευμάτων της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας.

Τα ανωτέρω προϊόντα, λόγω ακαταλληλότητας, δεν ήταν δυνατόν να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα του Δήμου.