Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 05/01/2012 12:01

5/1/2012, Απάντηση σε δημοσίευμα εφημερίδας "Κόσμος της Πόλης"

Κύριε Δ/ντα,

 

Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας σας, στο φύλλο της 30ης Δεκεμβρίου 2011 με τίτλο «Σκορποχώρι χιλιάδων ευρώ σε απευθείας αναθέσεις» (σελίδα 1η) και «Παιδιά... μας βγάλατε τα μάτια, με τις απευθείας αναθέσεις...» (σελίδα 2η), σας επισημαίνουμε τα εξής:

Για μία ακόμη φορά προχωρείτε σε δημοσίευση «πληροφοριών» χωρίς πρωτίστως να προβείτε στη διασταύρωση τους ως οφείλετε βάση και του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, σύμφωνα με τον οποίο ο δημοσιογράφος, οφείλει αφενός να ερευνά με αίσθημα ευθύνης την ακρίβεια της πληροφορίας ή της είδησης που πρόκειται να μεταδώσει και αφετέρου, να συλλέγει και να διασταυρώνει τις πληροφορίες του και να εξασφαλίζει την τεκμηρίωσή τους.

Η εφημερίδα σας, κατ’ επανάληψη, καταστρατηγώντας τη δημοσιογραφική δεοντολογία, δημοσιεύει ανακριβείς, αναληθείς και σε πολλές περιπτώσεις συκοφαντικές για τον Δήμο Χανίων και τα στελέχη αυτού, πληροφορίες – ειδήσεις οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν τα όρια της συκοφαντίας και της δυσφήμησης.

Όσον αφορά τις «πληροφορίες» τις οποίες δημοσιεύετε για «απόφαση της Δημοτικής Αρχής να δώσει 12.000 ευρώ για να βγει ο χλοοτάπητας από το Δημοτικό Στάδιο Περιβολιών και να τοποθετηθεί αμμούτσα ώστε να μπει νέος χλοοτάπητας» και εν συνεχεία «με...απευθείας ανάθεση φυσικά... θέλουν να δώσουν 12.000 ευρώ για μία δουλειά που μπορούν να την κάνουν ανέξοδα με τα μηχανήματα του Δήμου», σας γνωρίζουμε προς αποκατάσταση της αλήθειας ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο αναφέρεστε, εγκρίθηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2011 και η ταυτόχρονη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έργων, με την δημιουργία νέου κωδικού εξόδων και με τίτλο «Αφαίρεση χλοοτάπητα γηπέδου Περιβολίων» με το ποσό των 12.500.00 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού και ΔΕΝ πραγματοποιήθηκε καμία απευθείας ανάθεση, όπως εσφαλμένα στο δημοσίευμα σας αναφέρεστε...

Οφείλετε δε να γνωρίζετε ότι η απευθείας ανάθεση των πάσης φύσεως έργων γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, για τις περιπτώσεις που είτε χρειάζεται άμεση προώθηση κάποιου έργου είτε υπάρχει αδυναμία εκτέλεσής τους από τις Υπηρεσίες του Δήμου, λόγω φόρτου εργασίας. Τα αποτελέσματα της ανάθεσης αναρτώνται στο σύνολό τους στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Επίσης για την ενημέρωση σας και με βάση τα τηρούμενα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας μας, σας κάνουμε γνωστό ότι ο νέος Δήμος Χανίων προχώρησε το 2011 - μέσω της Οικονομικής Επιτροπής - σε έξι (6) απευθείας αναθέσεις έργων, συνολικού ποσού 68.054,60  ευρώ (Πίνακας 1) την ίδια στιγμή που μόνο οι πρώην έξι Δήμοι των Χανίων (Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραμιών, Ν. Κυδωνιάς και Σούδας) - πλην του πρ. Δήμου Χανίων - είχαν προχωρήσει για το έτος 2010 σε 155 απευθείας αναθέσεις έργων συνολικού 1.047.811,91€ (Πίνακας 2)...!!!

Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι το «σκορποχώρι χιλιάδων ευρώ σε απευθείας αναθέσεις» στο οποίο αναφέρεστε δεν αφορά το νέο Δήμο Χανίων και τη Δημοτική Αρχή του, η οποία λειτουργεί με κριτήριο τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Συνεπώς αναληθή και μη τεκμηριωμένα δημοσιεύματα όπως το αναφερόμενο της εφημερίδας σας - εξυπηρετούν πιθανόν άλλους σκοπούς και επιδιώξεις - δεν μας αγγίζουν...

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:

Απευθείας αναθέσεις έργων Δήμου Χανίων

για το έτος 2011

ΕΡΓΟ

ΔΑΠΑΝΗ

(σε €)

«Διαμόρφωση χώρου Κοινωνικού Παντοπωλείου»

12.622.00

Τσιμεντοστρώσεις στην πρώην Τοπική Κοινότητα Θερίσου

12.619.00

Συντήρηση και προστασία από υγρασία του Κέντρου Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες στις Στέρνες

12.338.00

Διαμόρφωση πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κουνουπιδιανών για στέγαση ΚΕΠ Δ.Ε. Ακρωτηρίου

12.500.00

Υγρομόνωση - Θερμομόνωση οροφής κτιρίου Τμήματος Πρασίνου

6.000.00

Ανακαινίσεις – Διαρρυθμίσεις Δημοτικού Κτιρίου ΚΑΠΗ Δαράτσου

11.975,60

ΣΥΝΟΛΟ

68.054,60 €

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:

Απευθείας αναθέσεις έργων πρ. Δήμων Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραμιών, Ν. Κυδωνίας & Σούδας για το έτος 2010

Δήμος

Αριθμός Απευθείας Αναθέσεων

Δαπάνη

(σε €)

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

15

93.428,02

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

62

345.508,62

ΘΕΡΙΣΟΥ

14

88.653,35

ΚΕΡΑΜΙΩΝ

11

76.310,65

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ

10

1 14.547,50

ΣΟΥΔΑΣ

37

256.759,63

ΧΑΝIΩΝ

6

72.604,14

ΣΥΝΟΛΟ

155

1.047.811,91

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (2011)

6

56.079,00 €

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Κ. Πρωτοπαπαδάκης