Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 13/02/2012 02:02

13/02/2012, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 15η  Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 08.30π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87). 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκδίκαση ενστάσεων κατά διαγ/σμού  «Προμήθεια Στολών Δημοτικής Αστυνομίας»
  2. «Προμήθειας Αναβατορίου»
  3. Απ’ευθείας αναθέσεις
  4. Ψηφίσεις πιστώσεων
  5. Οριστική κατακύρωση έργου «Διαρρύθμιση και επισκευή παλιού Γυμνασίου Μουρνιών»
  6. Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου «κατασκευή Σύγχρονων δικτύων υποδομής στο Κεντρικό τμήμα της Παλιάς Πόλης
  7. Ορισμός υπολόγου ταχυδρομικών δαπανών